Patronsuz Medya

Münzevî yazarın telefon dinleme kayıtları

Necdet Şen - 24 Temmuz 2008  


İstihbarat Dairesi Başkanlığına…

İlgili layihada ismi belirtilen yazar+felsefer Necdettin Yançizer adına kayıtlı bulunan ev telefonunun falan tarihle filân tarih arasındaki 20 günlük dinleme ve gözetleme kayıtlarının dökümü aşağıdadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dinleme elemanı T. L. Kulak

* * *

1. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar kitap okuyor.)

2. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar yazı yazıyor.)

3. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar gazete okuyor.)

4. Gün

(Yazar bir numara çeviriyor. Karşı taraf açtı.)

- Taşdelen Suyu, buyurun?

- Numaram 262, bir damacana su rica edecektim.

- Peki efendim.

(Telefon kapanır)

5. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar yazı yazıyor.)

6. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar kitap okuyor.)

7. Gün

(Yazar'ı telefonla arıyorlar.)

- Buyurun?

- Aloğ, Nuriye…

- Kimi aradınız?

- Sen Nuriye değil misin?

- Sanırım değilim.

- Orası neresi?

- Saatleri Ayarlama Enstitüsü.

- Çaaat! (Telefon kapandı.)

8. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar yazı yazıyor.)

9. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar yazı yazıyor.)

10. Gün

(Yazar'ı telefonla arıyorlar.)

- Ne var?

- Aşkımmmm!

- Ohh! Sen misin selvi boylum al bandanalım!

- Erkeğimm benim!

- Offf! Yerim seni!

- İşten çıkıyorum, bir saate kadar orda olurum.

- Gel bebeğim, ucuz şarabı soğuttum, bekliyorum.

11. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar yazı yazıyor.)

12. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar sırtıkoyun yatıyor.)

13. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar kitap okuyor.)

14. Gün

(Yazar'ı telefonla arıyorlar.)

- Efendim?

- Orası Tapu ve Kadastro Bankası mı?

- Yanlış numara.

- Neresi peki?

- Kafkas Tebeşir Dairesi.

- Çaaat! (Telefon kapandı.)

15. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar yazı yazıyor.)

16. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar yazı yazıyor.)

17. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar kitap okuyor.)

18. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar kitap okuyor.)

19. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar yazı yazıyor.)

20. Gün

(Telefon aktivitesi yok. Yazar sokakta geziyor.)

* * *

Uzman görüşü:

Bu telefonu dinlemek vakit kaybı. Şahsım can sıkıntısından mütevellit uyku hastalığına yakalanmış olup yetkili sağlık kuruluşundan iki haftalık istirahat izni almış bulunuyorum. İzin dönüşünde daha renkli hayatlar yaşayan dahilî bedhahların telefonunu dinlemek üzere görevlendirilmemi saygıyla arz ederim.

Dinleme elemanı T. L. Kulak

(İmza)

diYorum

 

Necdet Şen neler yazdı?

87
Derkenar'da     Google'da   ARA