Patronsuz Medya

Muhalefet ve bazı sinir bozucu olgular

Ümit Kıvanç (P24) 19 Ağustos 2018

Sosyalistim diyen birileri bile, ABD ile papaz olunmasına dair konuşurken, ABD emperyalizmine karşı olmakla eşdeğer tutup olumlayarak Amerikan karşıtlığından sözedebiliyorsa, -aslında ortaya getirmek için vesileye de ihtiyacımız olmayan- şu soruyu sormaya hakkımız yok mudur: Acaba bu memlekette muhalefet, çeşitli sûretlere bürünebilen aslî iktidarla çok derinde bir şeyleri paylaştığı için mi yapısal olarak zayıftır? Zira, şurası açık ki, teşhisi pek kolay olmasına rağmen telâffuz edilmez, iflâh olmaz bir milliyetçilik damarı, metre metre kesilmiş, ülkedeki bilumum bünyelerin gerekli uzuvları bundan imal edilmiş gibi. Şu anda Washington'la karşılıklı babalanma yarışına giren ve bundan içeride çıkar sağlamayı uman, fakat dışarıda da Üçüncü Dünya'dan belirli bir destek temin edebilecek olan Tayyip Erdoğan+AKP iktidarına karşı yürütülen muhalefet neredeyse bir milliyetçilik yarışından ibaret.

İdeolojileri bir yana bırakalım! Neden, biz 'masa' mıyız?

Murat Sevinç (Diken) 17 Ağustos 2018

Kapitalizmi savunmak, bir seçenektir. Kapitalizme, sömürüye karşı ve eşitlikten yana olmak da bir diğer seçenek. Neoliberal siyasete taparcasına bağlı olanların, yaşamda ve tarihte başka bir seçenek yokmuşçasına, hiç olmamışçasına, asla olamazmışçasına, sermayenin başı her sıkıştığında 'İdeolojilerinizi bir yana bırakın' çağrısını tekrar etmeleri, vatan sevmek filân değil, siz de kapitalist olun, demektir. Siz de, milli gelirin yarısından fazlasının yüzde 1'in elinde olmasını takdir edin, demektir. Siz de, kendisini Sabancı ile aynı güvertede zanneden asgarî ücretlilerden olun, demektir.

Devletten 'altın vuruş' bekleyenler!

Bahadır Özgür (Duvar) 7 Ağustos 2018

Fransız Sosyolog Alain Touraine, ABD'de patlak veren 2008 ekonomik krizini analiz ederken, daha öncekilerden en büyük farkın 'sessizlik' olduğunu söyler. Şaşırtıcı olan şey; göstere göstere şirketler, bankalar kurtarılırken krizden acı çekenlerin el vereceği bir şiddet sarmalının doğuşunu duyuran toplumsal bir sessizliğin hızla yayılmasıdır.

Türkiye'nin yaşadığı krizin de her halde en belirleyici özelliklerinden birisi, 'altın vuruş' isteyenlerle bunu tereddütsüz yerine getirenlerin pervasızlığı olacaktır. Dolayısıyla krizin gidişatını da sonucunu da dolar 5 liraya çıkınca yeni imtiyazlar kazanan başkanın sofrasındaki yeni aferistlerle, yıllık geliri kâğıt üzerinde 3 bin dolar eriyen millet bahçesindekiler arasındaki 'dehşet dengesi' belirleyecek. Ya pervasızlık sessizlik duvarıyla yanıt bulacak ya da…

Şiddet tekeli bayii

İrfan Aktan (Duvar) 6 Ağustos 2018

Yine teorik olarak toplulukların, örgütlerin, çetelerin, kişilerin şiddet kullanımını engellemek üzere toplumların belli bir mutabakat/rıza sonucu devleti ve aygıtlarını oluşturduğu ve şiddet kullanımını onun tekeline verdiği, daha basit anlatımla elindeki silâhları toplayıp ona devrettiği söylenir. Tabii bazı devletler, lehlerinde kullanılacağını bildiği sürece kendi dışındaki kişi, grup veya örgütlerin silâhlanmasına müsaade eder. Kendisi tekeldir ama hukukun dışına çıktığını belli etmemek kaydıyla gizli bayilikler açma kudreti vardır! (Bkz: 1990'larda Hizbullah, JİTEM vs)

'Yavan süt tozu'

Hakkı Özdal (Duvar) 3 Ağustos 2018

Türkiye sağcılığı ve onun her cinsten ünitesi, zaman zaman ciddi sorunlar, yöntem ve yol anlaşmazlıkları, hatta küçük çaplı açık çatışmalar yaşansa da hiç bir zaman 'antiemperyalist' olmadı. Dini muhafazakârlık ve ulusalcılığın hassasiyetlerini, mazlumdan yana olan yaygın folklorik kültürü kaşıyan; sembolik, hatta genellikle fetiş nesnelere hapsedilmiş; emperyalist paylaşım karşıtlığından daha çok yabancı düşmanlığına yakın olan bir anti-Amerikancılık, zaman zaman bir kravat iğnesi gibi takınılabilir; ama kostümün kendisi değildir. En az 1945'ten beri değildir. Türkiye'nin iktisadi ve siyasî egemenleri Amerika'yla barışmanın yolunu bulur. Bu kadar eskimiş ilişkilerde bazen kavgalar işin tuzu biberidir –hatta.

Mülteci krizi ile ilgili beş mit

Daniel Trilling (P24) 29 Temmuz 2018

Mültecileri savaşlar üretir. İnsanlar yaşam kalitelerini arttırmak için yola düşmeye devam edecekler, sırf aşırı yoksulluktan da değil, küresel kültürle ve küresel iletişim ağlarıyla bağlı oldukları için. İklim değişikliği geçtiğimiz yıllarda gördüğümüzden çok daha yüksek sayılarda yerinden edilmeler yaratma potansiyeline sahip; savaş mültecileri için olduğu gibi, bu insanlar da muhtemelen en büyük etkiyi hissedecek olan yoksul ülkelerden olacak. Bunların olup olmaması bizim kontrolümüzde değil; önemli olan nasıl yanıt ürettiğimiz ve bu krizin hatalarını tekrarlayıp tekrarlamayacağımız.

Rahip Brunson ve Yorgun Savaşçı

Hakkı Özdal (Duvar) 27 Temmuz 2018

Bugün, bir yandan uluslararası gerilimlerin tehlikeli patikalarında -belli ki haddinden fazla cüretkâr- blöfler ve hayallerle yol ararken, diğer yanda içeriyi bastırmak için girişilmiş her türlü hukuksuzluğu karşısına bir zaaf olarak çıkan; madem her şeyle birlikte yargı da senin uhdende, hadi bakalım gör şu işimizi denilen yeni rejimin hareket alanının da; bütün bu olan biten karşısında kendi kör kısır gündemi içinde debelenen bir kısım muhalefetin geleceğinin de giderek tükendiğine tanık oluyoruz.

Bunların hiç biri belli ki 'geleceğe' hazır değiller. Ve 'gelecek' ne zaman geleceğini haber vermeden çat kapı geliyor.

Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Dinçer Demirkent (Duvar) 19 Temmuz 2018

Saray 2014'te yeni konumuna yerleştiğinden beri bir hayalle yaşamaktadır. Türkiye'yi tek kişi olarak yeniden kurma hayali. Yalnız olmak istemektedir, bu nedenle tarafsız Cumhurbaşkanı olarak katıldığı partinin 2014'teki birinci olağanüstü kongresinde anayasaya aykırı biçimde parti lideri sıfatıyla konuşmuş, yeni Türkiye'nin kuruluş ilkelerini anlatmıştır. Evet yeni bir devlet kurmak istemektedir, bu nedenle başta anayasa olmak üzere önüne çıkabilecek bütün engeller, zor ve baskı, olmadı geçici saray ittifakları yoluyla yok edilmelidir. Bu devlet düzeninin temeli hükümdarının belirlediği adalet ilkeleridir, yani düşmanına (demokratik bir dilde bu muhalefet olarak söylenirdi) zulmün hak olduğu, dostuna cömertliğin (demokratik bir dilde bu ayrımcılık ya da yolsuzluk olarak söylenirdi) görev olduğu bir adalet sistemi. Bu yüzden örneğin barış için akademisyenlerin davaları cezalarla sonuçlanırken, kan banyosu sevdalısı organize suç örgütü liderlerinin söyledikleri beraatla sonuçlanmaktadır. Adil midir? Bu adalet anlayışı içinde elbette. Bu yüzden Soma'da yakınlarını kaybeden aileler değil; usulsüz kömür çıkaran şirket kollanmaktadır. Bu adalet anlayışı içinde adil değildir diyebilir misiniz? Bu yüzden Fethullah Gülen'e övgüler düzenler Sarayın güvenli mevkilerinden yer bakarken, bu İslamcı tarikatla mücadele edenler cezaevlerine yerleştirilmektedir. İşte kendi içinde tutarlı olan bu adalet anlayışı yeni devletin temel ilkesidir. İntikam ve kayırma.

Yaşam kaynağı olarak varoluşsal hınç

Ümit Kıvanç (P24) 11 Temmuz 2018

Uzun yıllar önce, AKP'nin A'sı yokken, gelin görün ki, cami hoparlörlerinin volümleri sürekli artırılırken, üstelik o vakitler korkunç kötü okunan ezanların berbat hoparlörlerden, amplifikatörlerin mâkûl gücünü zorlayarak verilmesinden ötürü ezan ezanlığından çıkarılır, rezalete sebep olunurken hep düşünürdüm, 'neden böyle yapıyorlar?' diye. Bir gün nihayet, ezanın müminleri namaza çağırmak için değil, birilerine bir şey ispat etmek için bu şekle sokulduğunu akıl edebildim. O bir egemenlik iddiasının seslendirilmesiydi. İbadetle alâkası ikincildi. Derinden gelen, güzel okunan ezana inanmayan insan da kulak verebilir, kim bilir, dinlerken zihni veya ruhu belki kimi ufuksuz dindarın asla ihtimal veremeyeceği şeylerle meşgûl olabilirken, bizzat o derinlikte bir şeyler arayanlar çıkabilecekken, dindara göre din eğer kâinatın topyekûn izahı ise, en başta ona derinliği yakıştırması gerekirken, tam aksi tercih ediliyor, ezana sesi köklenmiş cızırtılı belediye hoparlöründen yapılan siyasî propaganda muamelesi revâ görülüyordu! Neden?

İnce'nin mitingleri muhafazakâr seçmeni ürküttü

Özlem Akarsu Çelik (Duvar) 27 Haziran 2018

Türkiye'de son yıllarda toplumun her hücresine sirayet eden ya bendensin ya karşı taraftan hastalığının sosyal medyayı da etkisi altına aldığı görülüyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu kendisiyle aynı mahallede yaşayanları takip ediyor, farklı mahallelerden bir söz duymaya dahi tahammül edemiyor. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının geniş bir kesiminde gerçeklik algısının kaybolmasına yol açmış görünüyor. Seçim gecesi açıklama yapmayan İnce ile Akşener hakkındaki kaçırıldılar, tehdit edildiler gibi uçuk kaçık iddiaların sosyal medya paylaşımlarıyla yayılması tam da bu durumun sonucudur.

'Nasıl koyduk', 'size müstahak' ve ihtiyar köstebek

Hakkı Özdal (Duvar) 27 Haziran 2018

Hiçbir zaman kendisine ait olmayan ve bundan sonra da olmayacak olan bir devleti, cahil yığınların lehine düzeltmek isterken yorgun düşen bu 'iyi insan'larda; 'erdem' gibi görünen şeyin, bir çırpıda acımasız bir bencilliğe dönüşmesi sadece bir 'sonuç' değil; var sayılan yenilgi açısından bir 'neden'dir de aynı zamanda… Nitekim orada erdem ile bencillik aslında baştan beri aynı şeydir ve toplumsal devinimin üzerine düşürdüğü ışık ve gölgelerle, önce biri sonra diğeri olarak yansımaktadır. Adliye ya da hastanede taşeron çalışan işçinin artık bir devlet partisine dönüşmüş egemen sınıf fraksiyonuna karşı çaresizliği, sadece iktidarın değişmesi gerekliliğini değil; onun yerine kendi sözde 'kurtarıcılığını' geçirmeye çalışan, oysa gerçekte kültürel ve ideolojik olarak iktidar imtiyazlılarınınkiyle kardeş olan bir başka sınıfsal kibrin esiri olan 'muhalefet' unsurlarının ve argümanlarının da değişmesi gerekliliğini göstermiyor mu?

Hayvanları koruma şovları yalan çıktı: Yeni yasa belediyelere katliam yetkisi veriyor

Metin Yıldırım → Meltem Yılmaz (Birgün) 18 Haziran 2018

En büyük mağduriyet petshoplardan heves uğruna hediye amaçlı alınan ve sonra sokağa bırakılan hayvanlar. İkincisi; hemen hemen her yerde sokaktaki hayvanlarımız aç ve perişan. Belediyeler şimdi modern, yer altı çöp konteynırları kurdu ama bu defa da hayvanlar çöpten dahi beslenemiyor. Bu ülkede en çok zulme uğrayanlar kediler, köpekler olduğu için öncelikle bunu gündeme taşıyoruz ama atlar da zulme uğruyor, civcivler diri diri makinelerin içerisine atılıp öldürülüyor. Türkiye'deki kesimhanelerin yüzde 95'i kaçak. Yanı sıra, nesli tükenme durumunda olan hayvanlar kaçak avcılar tarafından yok ediliyor.

Pitbull dövüşleri son dönemde giderek daha sık duyduğumuz bir sorun. Bu, büyüyen bir sektör mü?

Bunların genelde sosyal medyada kapalı grupları var, orada organize oluyorlar. Örneğin Niğde iline bağlı bir ilçede bir turnuva düzenleniyor. Milyonlar kazanılıyor.

Polis de çok önemsemiyor. Bu ülkede insan haklarını önemseyen bir anlayış yok ki hayvan hakları önemsensin. Bunun dışında, denek hayvanlarının ticareti de had safhada. Amerika'da bazı derneklerle Türkiye'deki derneklerin ortak çalışmasıyla golden'lar gidiyor. Bu kişiler köpek başı 6 bin 500 dolar alıyorlar.

Yayılan söylentiler iktidarın kaybetme ihtimalinin ciddi alameti

Melek Göregenli → Nuray Pehlivan (Duvar) 31 Mayıs 2018

Kronik hale gelen bu kaybetme psikolojisinin önüne nasıl geçilir?

Çok basit bence… Kendime verdiğim aklı paylaşabilirim; bir duvar yazısı gibi ufkumuzu esir eden gitmeyen iktidar yapmışlar cümlesinin yerine, gördüğümüz bütün duvarlarda artık böyle yönetilemeyen halk yaptık yazdığını hayal edelim… Daha da ötesi bütün yalanlara direnen halk yaptık… Seçimler dünyamızı değiştirmez ama bu cümlenin anlattığı ve benim de inandığım fikir, daha çok bu dünyanın nimetlerinden görece daha çok pay alanların, büyük iyilikleri gelecekte kurabilmek uğruna bugünün küçük adımlarını küçümseyebilme lüksüne dönüşmemeli. Başka bir dünyanın mümkün olduğu hayali ve çabası, bugünü, hepimiz için daha yaşanabilir kılmak için seçimleri önemsemekle çelişmez. Bu iktidara itirazı olan herkes, bu ülkenin bütün yurttaşlarının temsil edileceği bir yönetim için inancını ve gelecek hayalini hiç kaybetmeden elinden geleni yapmalı ve siyasal iradelerinin gücüne güvenmeli. Ayrıca, seçimlerin matematiksel sonuçlarına kafa yormaktan çok, kalıcı sol bir söz üretmenin ve yalana karşı hakikati bıkmadan savunmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum.

Fotoğrafta muktedirin kâbusu görülüyor

Ümit Kıvanç (P24) 29 Mayıs 2018

Hiç mi hiç tesadüf değildi: Tam da Gezi İsyanı zamanı. Aşırı dozda demenin hayli hafif kaçacağı polis müdahaleleri nedeniyle İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürünün istifalarını isteyenlere, yani âdetâ Yeniçeri'nin o isyancı grupları gibi, 'şu valiyi görevden alacaksın, şunu görevden alacaksın, bunu görevden alacaksın' gibi ultimatom sallayanlara doğru kükredi başbakan -hâlâ başbakandı- Erdoğan: Sen hangi iktidarla konuşuyorsun ya! Ak Parti iktidarıyla bunlar konuşulur mu? Şimdi kalkıp da bazı yazılı veya görsel medyada olanlar bu tiplere haddini bildirmiyor. Bundan daha büyük haddini bilmemezlik olur mu? Kalkacaksın hükümete, 'şu valiyi, şu emniyet müdürünü görevden al, şunu açığa al, şunu şuraya götür, bunu buraya götür.' Önce haddini bileceksin ya! Yok bilmem ne platformuymuş. Ne platformu olursan ol ya! Ayaklar ne zamandan beri baş olmaya başladı?

'Dünyanın sadece yüzde 0, 01'ini oluşturan insanlar, canlıların yüzde 83'ünün yok olmasına yol açtı'

Guardian (Bbc) 26 Mayıs 2018

Bazı bilim insanları yeryüzünün içinde bulunduğu çağı Anthropocene yani İnsan Çağı olarak adlandırıyor.

Yapılan bu son araştırmada da bu tanımın izlerini bulmak mümkün.

Araştırma, kümes hayvanlarının dünyadaki bütün kuşların 70'ini oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Böylelikle kuşların sadece yüzde 30'unun vahşi olduğunu görülebiliyor.

Memelilerde ise durum daha da çarpıcı.

Memelilerin yüzde 60'ı çoğu büyükbaş hayvan ve domuz olmak üzere çiftlik hayvanı.

Yüzde 36'sı insan, yüzde 4'ü ise vahşi memeliler.

563 milyar doları nasıl yaktık?

Önder Algedik (Duvar) 23 Mayıs 2018

Bu ülkede 2000 yılında 13 milyon ton kömür, 31 milyon petrol ve 14, 8 milyar metreküp doğalgaz ithal ediliyordu. 36 milyon ton çimento üretiyordu, kara yolları da 7, 2 milyon araca sahipti.

Şimdi 36 milyon ton kömür, 50 milyon ton petrol ve 46 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyoruz. Yerli ve yabancı çimento lobilerinin eline geçen çimento pazarı yıllık 83 milyon ton çimento üretimine ulaştı. Sokaklarda petrol yakan 22 milyon araç var artık. Sonuç, Türkiye 2002-2017 arası enerji ithalâtı ile 563 milyar doları dışarı verdi!

Dünyanın fosil yakıt üreticilerinin cebine bu halk 563 milyar dolar koydu. Yani 563 milyar dolar birilerinin cebine gitsin diye 549 milyar dolar cari açık verdik. Şimdi bu açığı ödememizi isteyecekler.

Ayvayı Yedik

Mayer Hillman → Patrick Barkham (Açık Radyo) 18 Mayıs 2018

Medeniyet, ömrünü bu yüzyıl sonuna kadar uzatmayı başarabilir mi, diye soruyorum. Ne yapmaya ne kadar hazır olduğumuza bağlı diye cevap veriyor. İklim faciasını durdurmak üzere orantılı eylemlere girişene kadar çok vakit kaybedeceğimizden korktuğunu söylüyor.

Önümüzdeki engel, kapitalizm. Şu anda dünyanın her yanında yüzlerce yeni hava limanı ve sayısız pist inşa edilip dururken küresel havacılık endüstrisinin sökülüp atılacağını düşünebiliyor musun kuzum? Sanki kasıtlı olarak doğaya meydan okumaya kalkışıyormuşuz gibi bir halimiz var. Ne yapmamız gerekiyorsa bunun tam tersini yapıyoruz; herkes de gıkını çıkarmadan, gözünü bile kırpmadan onaylıyor bunu.

'İyi' Parti iyi mi kötü mü?

Ümit Kıvanç (Duvar) 7 Mayıs 2018

O meşum sorunun yeri geldi: Meral Hanım ve etrafında toplanan Ülkücü ekip bundan rahatsız mı olacak yoksa artık iyice yıpranan ve bağımsız şahsiyeti tartışmalı hale gelen MHP'nin geniş devlet şeması içindeki -yine, isterseniz: Kıyısındaki- yerine mi talip olacaklar? Buna başka söz eklemeyeyim, siz bir zahmet soruyu tekrar okuyun.

Bitirirken, saldırıya uğrayan İyi Parti'lilere geçmiş olsun demek isterim. Durun siz kardeşsiniz! Birbirinize vurmayın, haydi barışın, yine hep beraber bize saldırın, diyemeyeceğim, müsaadeleriyle.

Bilgilendiriyoruz: Size ayıp şeyler yapacağız

Ümit Kıvanç (P24) 22 Nisan 2018

Peki, verilerimiz kimlere aktarılabilir? Şunlara: (…) dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikâyet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankaların emlâk satışları için bankalar, emlâk projeleri ile ilgili olarak müteahhitlik firmaları, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları (…)
Yani sade vatandaş dışında herkese!

Muktedir dinbaz ortamları

Ümit Kıvanç (Duvar) 18 Nisan 2018

Elde edemediğiniz şeylerin -şu kültürel iktidar meselesi ne büyük acılara yol açıyor yarabbim!- yarattığı hırs, artık sadece öğütücü, tüketici bir mekanizma haline gelmiş bulunan ve içine ne boca ederseniz edin asla tatmin olmayan ruhunuzda fırtınalar yaratır. Hırs, ruhunuzu bir yandan yok etme arzusuyla öbür yandan daha çoğunu elde etme tutkusuyla doldurur. Düşman saydığınızı, hattâ sadece kendinizden saymadığınızı yok edebilmek de bir çeşit zenginleşmedir, bu ruhlar için. Ele geçirdiklerini düşünürler. Öldürmek bir çeşit ele geçirmedir. Öldürdüğünü değil, ondan kalan boşluğu.

Din idealinin realitesi şiddet

Ayşegül Karakülhancı Duman (Duvar) 2 Nisan 2018

Hıristiyan ülkelerin politikaları kendi dini inancının temel öğretisine ne kadar uymuyorsa, aynı şekilde İslam dinine mensup ülkelerin politikaları da yine o dinin en temel öğretisi ile uyuşmaz! Toplumlar, birbirleriyle yan yana yaşamak zorunda bırakıldıklarını düşündükleri müddetçe de iç içe geçen toplumlar olmayacaklar.

Bu konu Almanya'da en azından şimdilik AB standartları içerisinde demokratik demokratik tartışılırken, dünyanın sözde en barışçıl dini olduğu iddiasındaki İslam'ı kabul etmiş Orta Asya'dan gelen Türkler, Osmanlı İmparatorluğu zamanlarında, Hıristiyan çocukları devşirirken, azınlıkları ağır vergiye tabi tutarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin de öncülünden geri kalmadığını, Anadolu'daki Hıristiyan, Yahudi ve başka inançlara mensup olan insanlara ne kadar hoşgörülü ve dostane yaklaştığını, günümüzdeki nüfus oranlarına bakınca görüyoruz.

Günümüzün Marksizmi nerede?

Ümit Kıvanç (Duvar) 28 Mart 2018

Bir zamanlar önce onu eleştirmeden iktisat konusunda lâf edilemeyen, bir evrensel teorik değer ölçüsü haline gelmiş Marksizmin prestijini birden kaybetmesi, beklenmedik ve acaip bir olguydu. Kapitalist sistemin var gücüyle bu unutturma işine yüklenmesi şüphesiz rol oynadı. Ancak hiç bir kurtuluş teorisi ve siyaseti sadece hasımlarınca yok edilemez. Temsilcileri bastırılsa, ortadan kaldırılsa, görünürlüğü elden geldiğince kısıtlansa bile o bir yerlerde varlığını sürdürür, hissettirir. Marksizmin başına gelenlerin öncelikli sorumluları, yeryüzü tarihinin en eleştirel dünya görüşünden bir nevi totaliter din çıkarmış siyasetçilerdir. Bütün yeryüzü ahalisine seslenen bir kurtuluş umudu olarak sosyalizm, son olarak, Kamboçya'da, ülke nüfusunun beşte ikisini ya doğrudan öldüren ya da ölümüne yol açan Kızıl Khmer'lerle feci bir kapanış yaptı ve kurtuluş hayalleri âleminden çekildi.

İşkence: Egemen karşısında insan

Ahmet Murat Aytaç (Duvar) 24 Mart 2018

Kanımca 12 Eylül söz konusu olduğunda dikkatimizi odaklamamız gereken yer burasıdır. Amaç bilgi toplamanın çok ötesindedir. İşkence, devlet otoritesi ve varlığını sağlamak amacıyla yaygın ve sistematik bir şekilde uygulanmıştır. Şiddet, insan doğasını dönüştürmenin, onları sadık vatandaşlar olarak yeniden yaratmanın aracı olarak uygulanmıştır. O halde, işkence 12 Eylül için özdür ve onun temel yönetme biçimidir. İşte 12 Eylül'ü sadece insanlığa karşı işlenmiş suçlarla bir arada ele aldığımızda gerçek anlamını kavrayabiliriz. Vesayet kültürü ve darbecilik üzerinden geliştirilen 12 Eylül eleştirileri ve tabii ki yargılama süreçleri bu açıdan son derece yüzeyseldir. 12 Eylül Anayasası, sanıldığı gibi Danışma Meclisi'ndeki müzakerelerle belirlenip halkoyuna sunulmadı. Esas anayasal meseleler cezaevlerinde ve sorgu merkezlerinde müzakere edilmiş ve temel ilke ilk olarak buralarda açığa çıkmıştır. Egemenliğin saf şiddeti, yasak karinesini işkence uygulamaları yoluyla mağdurların bedenine kazımıştı. O dönemden bu yana Türkiye'de devletle karşı karşıya kalan her insan yazılı olmayan bu temel anayasa kuralını gördü ve tanıdı: Burada Allah yok, peygamber tatilde.

Marx, Engels, Luxemburg ve ilkel komünizme dönüş

Mark Kosman (Dünyadan Çeviri) 24 Mart 2018

Yirminci yüzyılda kapitalizm şaşırtıcı derecede dirençliydi, çünkü genellikle yaşam standartlarını geliştirme sözünü tutabiliyordu. Ancak, insanların bu sözün sonsuza dek tükendiğini anlamaları halinde, tüm bu para sistemine alternatifler aramaya başlamaları an meselesi.

Sistem bir krizden diğerine sürüklenirken, insanların onu tamamen aşmaları gerektiğini anlamaları biraz zaman alacaktır. Neticede birkaç bin yıldır kendimizi para için satıyoruz. Ancak kendimize şunu da hatırlatmamız gerek, bundan daha da uzun – on binlerce – yılları para, sınıflar ve devletler olmaksızın, komünist avcı-toplayıcılar olarak her şeyi paylaşarak geçirdik.

Türkiye toplumu çöküyor

Hamit Bozarslan → İrfan Aktan (Duvar) 9 Mart 2018

Bir kere Erdoğan'ın yetiştiği 1970'li yılları hatırlamak gerekiyor. O yıllarda sağcıların okuduğu kitaplar, Osmanlı hezimetine rağmen Türklerin tarihsel bir misyona sahip olduğu, iç ve dış ihanetlerce bu misyonun sekteye uğratıldığı üzerineydi. Bu tezleri günümüzde Sünni-Türk kitleye aktarabilmek oldukça kolay. Fakat sadece bir toplumsal destekten bahsetmek doğru olmaz. Türkiye toplumu sersemleştirildi. Totaliter rejimler, toplumların akli melekelerini imha ediyor. Birbiri ardına gelen krizler, toplumun düşünmesini imkânsız kılıyor. Düşünün, dört yıl önce İsrail'le, iki yıl önce Rusya'yla neredeyse savaşın eşiğine gelinmişti ama bugün İsrail'i, Rusya'yı eleştirmek neredeyse mümkün değil. Fethullah Gülen, iktidarın en büyük ortağıyken şu an Gülenci olmak en büyük suç. Zamanda ve mekanda tutamakları imha edilen bir toplum artık düşünemez. Daha çok anda yaşayan ama geçmişi ve geleceği düşünemeyen bir toplumla karşı karşıyayız. Sünni-Türk kitleleri geçmişin büyüklüğüyle büyüleyebilmek mümkün ama toplumun tümünün de sersemleştirilmiş olduğunu gözden kaçırmamak lâzım.

Mesela, zahmet buyurup bazı şeyleri protesto edebilirsiniz…

Murat Sevinç (Diken) 6 Mart 2018

Hadi, ilgisiz yorumlar yapmadan şu soruya dürüstçe yanıt verin, sevgili siniri bozuk eğitimli orta tabaka mensupları: Çok gıcık olduğunuz Kürt siyasetçilerinin herhangi birinin hangi suçlama ve hangi iddianameyle yargılandığını biliyor musunuz ve herhangi birinin savunmasını okudunuz mu? Bilmiyorsunuz ve okumadınız değil mi? Peki, neden bu durumdasınız?

Gerçi 'Okumadınız, ' der demez, bir iki basılı ve bazı internet gazeteleri dışında 'okuyacağınız' bir mecra kalmadığını da düşünüyorum kuşkusuz. Örneğin resmi gazete Hürriyet'te hakkıyla yer aldı mı, Demirtaş'ın, siyaseti ve toplumu sarsması gereken savunmasındaki iddiaları?

İkinci basit ve naif öneri, diğerinden de zahmetsiz: Bazı şeyleri, kurumları, etkinlikleri protesto edebilirsiniz. AVM'lere karşı mısınız? Yeşil alan mı istiyorsunuz? Çok mecbur kalmadıkça gitmeyin o zaman! Sizi, hafta sonlarınızı AVM'lerde geçirmeniz için zorlayan mı var? Silah mı dayıyorlar! 'Ay hiç yeşil alan bırakmadılar' mı? 'Ay o binalara tenezzül etmeyin, ' o zaman.

Sıvasız evler, bayraklar

Ümit Kıvanç (Duvar) 3 Mart 2018

Yoksa sıvasız evleri dolaşıp şehit olacak delikanlı mı seçiyorlar? Yoksul çocukları. Bu defa ateş düşen hanelerden biri sıvasız apartman. Özellikle Karadeniz'de çok görülen cinsten. Dikerler apartmanı dört kat, beş kat; sıvasızdır. Her an her şeyi sökülüp, tuğlaları toplanıp oradan kaldırılacak, başka yere götürülecek gibidir. Fakat ikinci katta soldaki daireyle, dördüncü katta sağdaki dairede, meselâ, PVC doğramalı pencerelerin ardına kar beyazı tül perdeler çekilmiştir. Korkuluğuna gelişi güzel spatula hamleleriyle saçılmış, üstü düzlenmemiş sıvanın şekilsiz minik heykelcikler yarattığı balkonda, ufak kızın pantolonu, oğlanın kukuletalı ucuz montu, rüzgârda bu heykelciklerden ufak parçalar koparır. Rüzgâr, yağmuru karı boş dairelerin yıllardır PVC doğrama bekleyen pencere boşluklarından içeri savurur. Kim bilir ne zaman bir ucuz halının ısıtacağı müstakbel oturma odası zeminlerindeki ufak göletler anca havalar ısındığında ortadan kalkar. O beş katlı apartmana bakınca, şehrin büyüyüp yuttuğu eski varoşta, belediye otobüsünün üç hamlede dönebildiği keskin virajda, kaldırım hizasının yarım kat altındaki dökük boyalı, madenî bahçe kapısı ve ancak en üst kısmından yolun görülebildiği pencereleriyle, bütün otomobillere ancak aşağıdan bakabilen minicik ev canlanır zihninizde. Bunca senede, uyduruk sıvasının üzerine bir-iki kat boya atılabilmiştir. Yine de sıvasız gözükür. Sıvasız evler korunmasız gözükür. Askerdeyken savaşa sürülen ve hayatını kaybeden gençler bu apartmanlardan ve bu evlerden çıkıyor; bu yüzden birini görünce öbürünü hatırlarsınız.

Savaş Tanrısı: Rheinmetall!

Bahadır Özgür (Duvar) 27 Şubat 2018

Biraz geriye gidelim. 2015 yılında Yıldız Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şansölye Merkel'i sultan koltuğunda ağırladığı o fotograf herkesin hatırındadır. Ama Alman Stern dergisinde yayınlanan bir diğer fotografı ise Türkiye'de herkes hatırlamaz. Akşam yemeğinde çekilen fotografta Erdoğan'ın yanına oturan Rheinmetall'in üç üst düzey yöneticisi ağız dolusu gülüyordu. Yemekte bir kişi daha vardı. O dönem sahibi olduğu Akşam gazetesinde Merkel'i Nazi üniformasında gösteren fotoşoplu bir fotograf yayınlayan, 2014'te TMSF'nin satışa çıkardığı BMC firmasını alan Ethem Sancak.

Seçim, iktidar, muhalefet

Ümit Kıvanç (Duvar) 27 Şubat 2018

Dünyada hiç bir faşizan-otoriter siyasî hareket, hele muktedir konumdayken ve arkasında kitle desteği varken, muhaliflerine daha iyi davranmadı, daha hoşgörülü olmadı, daha fazla merhamet göstermedi. Dürüst de olmadı. Totaliter eğilimli bütün rejimler, istisnasız, hep dış düşman ve savaş imkânı arayışında oldular, fırsat bulduklarında da savaşın imkân verdiği seferberlik atmosferi içerisinde toplumu, içinden aykırı ses çıkaramaz, muhalif üretemez hale getirmeye çalıştılar. Bugün bizim halimizi başka yerlerdeki benzer süreçlerden farklı kılan, iktidarın değil muhalefetin karakteridir.

Yapılamayan bir tartışma: Risk altında akademisyen kimdir?

Süreyya Algül (Diken) 24 Şubat 2018

Nihayetinde vicdan da dahil olmak üzere insana dair iyi, güzel, doğru her ne ise söz konusu olan, onu ete kemiğe büründürecek olan şey, her meselede, ortaklaşılmış ilkelere, normlara, kurallara başvurmak, yoksa onları oluşturmaktır sanırım. Bunun için de öncelikle, fırsatını bulduğunda Belge örneğindeki gibi muarızı gördüklerine karşı son derece ilkesiz, saldırgan ve kıyıcı biçimde saldırıya geçen birinci tipolojiden de, uygun bulmadığı her eleştiriyi sol, liberal, özgürlükçü kibirliliği üzerinden cennetinden kovmakla meşgul olan ikinci tipolojiden de bağımsız bir tartışmaya ihtiyacımız var.

Oya Baydar'a mektup…

Murat Sevinç (Diken) 22 Şubat 2018

Oya Hanım, daha fazla uzatmadan toparlayayım. Siz yaşlarda, sizin deneyiminizde ve birikiminizdeki bir insana 'yaşam' hakkında lâfazanlık yapacak değilim. Ellisine merdiven dayamışken, hiç olmazsa şunu öğrendim ki, düz bir çizgide yol almıyoruz. Çok iniş çıkış var. Romanlarınızı, yazılarınızı düşünüyorum da, kim bilir neler yaşadınız, kimlerden etkilendiniz o satırları kaleme alırken. Ben, sizin 'resmi' hikâyenizi biliyorum. İnternette bulunan türden. Bir de, bizim TİP'li hocalardan dinlediğim birkaç hoş anı. Dedim ya, nefes aldığım şunca yılda, yaşamanın güzelliği yanında ne denli zahmetli olduğunu anlamış haldeyim. Hele ki Türkiye gibi güzel ve ne yazık ki çok acımasız bir toprakta. Bunca yılda çevremdeki insanlardan, hocalarımdan, 1950'lerin, 60'ların ve sonrasının akademisinden, sol düşüncenin kimi aklı başında isimlerinden ne çok insan hikâyesi dinledim. İnsanın, siyah ve beyaz olmadığına dair. Adı üzerinde, insan hikâyeleri… Size, en lümpen ve rezil dille yönelen hakaretleri okuyunca, yıllardır okuduğum Oya Baydar'a bir şeyler yazma ihtiyacı hissettim. Koca bir yaşamın ve yazdıklarınızın böylesi bir çiğliği hak etmediği düşüncesiyle ve okurunuz hüviyetiyle.

'Yerli ve milli' diyet listesi: Sadece dört ürün kaldı!

Bahadır Özgür (Duvar) 22 Şubat 2018

Yabancıların markaları almasının, ithalâttaki patlamanın tarihi öyle çok eski de değil. 10-15 yıllık bir süreç. Bu hale nasıl geldi? Şu maymuncuk cümleyi kullanalım: Siz biliyorsunuz.

Daha geçen yıl temmuzda OHAL'in sağladığı kolaylıkla et ithalâtı bahanesi ile alınan bir kararla Türkiye gıda işleme sektörü için önemli olan tüm malzemeler üzerindeki ithalât vergileri sıfırlandı. Etin yanına tahıl ve baklagilleri de ekleyip gümrük tarifelerini de tamamen kaldırdılar. Kısaca olacak olanın yanında, olanlar daha bir şey değil…

Son olarak bu bilançodan çıkan yüzde yüz 'yerli' ve 'milli' diyet listemizi verelim: Meyvede yer elması, sebzede ebegümeci, ette hamsi, şekerde akide, içecekte musluk suyu… Ee artık yersen!

'AKP'nin yıkım tablosu' raporu

İklim Öngel (Cumhuriyet) 18 Şubat 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, AKP'nin 16 yıllık yıkım tablosunu rakamlarla ortaya koydu. Buna göre 16 yılda kişi başına 2 bin 677 TL olan kamu borcu, 10 bin 981 TL'ye ulaştı. 52 yılda verilen cari açık toplamda 43. 7 milyar dolar iken, AKP'nin 16 yılında cari açık, 52 yılın toplam açığını 13'e katladı ve 561. 6 milyar dolar oldu. 80 yıllık dış ticaret açığı 247 milyar dolardan, 960. 6 milyar dolara fırladı. Karşılıksız çek yaklaşık 8 kat arttı, bu yüzden 8 yılda 929 bin kişi ceza aldı ve hapse düştü. Su, elektrik ve doğalgaz yaklaşık 3 kat artarken, 12 kilogramlık tüp 4 kat arttı. 2002'de 1 kilogram ekmeğin fiyatı 1. 03 TL idi, ancak 2017'de aynı ekmek 4. 19 TL oldu. Halk yoksullaşırken milyonerler arttı. Son 6 yılda milyonerlerin sayısı 32 binden 127 bine çıktı.

Türkiye'yi Karanlığa Gömen Adam Murat Belge!

Müslüm Yücel (Birikim) 17 Şubat 2018

Belge'nin bir üslubu vardır ve gerek eleştiri gerek güncel siyaset yazılarında hiç bir zaman acımasız ve hain yanımız olmamıştır Belge; sıkıştığımız zaman vicdanımızdır. Vicdan, yaptıklarımızı sorgulama ve yargılama yetisi olarak bizim pusulamızdır. Son günlerde Belge'ye karşı bir savaş açıldı; yazdıklarını ve yaptıklarını sorgulamayan, kendi iç sesini yargılamayan kimselerin kurduğu divanda Belge sanık sandalyesine oturtulmuş, Türkiye'nin bütün günahının hesabı ondan soruluyor. Bu mahkemeyi kuran kimseleri üretimleri ve tüketimleri ile görmek isterdik. Örneğin yazdıkları, örneğin kalsa bile tek başına, yıkılmaz tavırları vs

Sırtlanlar hakkında temel bilgiler

Ümit Kıvanç (Duvar) 15 Şubat 2018

Sırtlanlar kendi aralarında sesle ve başka araçlarla anlaşırlar. Yalnız sesle on değişik mesajı iletebildikleri var sayılıyor. Bu sesleri, ruh yiyerek beslenen ruhoburlar, kendi gülmelerine benzetirler. Oysa, özel mesaj anlamı taşıyanları dışında, insan gülmesine benzetilen sesi bu hayvanlar, telâşlandıklarında, gerildiklerinde çıkarırlar. Bunu bir nevi ağız dalaşı veya kavga peşrevi mahiyetindeki küfürleşme sayan da var. Burada da şunu desek: Allah insana benzetmesin. Hayvanın sülâlesi yirmi iki milyon yıl önceye uzanıyor, sen topu topu iki yüz bin yıldır varsın, üstelik soy ağacımda safkan çıkmadım diye saklanacak delik arayan bir zavallısın; can alıp, işkence yapıp, karakter katledecek, övünüp şişinecek hale gelmen o kadar bile değil. Sen kimin nesini kimin nesine benzetiyorsun? Hangi cüretle. Hayvan kim bilir neyin derdinde, sen diyorsun ki: Gülüyor! Niye? Çünkü senin gülmene benziyormuş sesi. Sen sekiz yüz bin sene sonra geldin, onun çıkardığı seslere benzete benzete güldün. Daha büyük ihtimal değil mi? Ama olmaz. Sen büyüksün. Elinde silâh var. Dilinde silâh var. Karakterin, ruhun silâh senin. Katletmeye programlanmışsın. Ama elle ama dille. Çeker vurursun alimallah. Hakikaten, Allah benzetmesin…

Etiketler

Aile AKP Ali Türkan Amerika Araba Aydın Bacı Beslenme Bilim Cem Karaca Cehalet CHP Cinsellik Çevre Çizgi Roman Çocuk Demokrasi Deprem Derkenar Devlet Dil Din Distopya Edebiyat Eğitim Ekonomi Erkek Fanatizm Felsefe Feminizm Gençlik Günce Hayat Hayvanlar Hızlı Gazeteci Hoyratlık Hukuk İnternet İslâm Kadın Kapitalizm Karikatür Kariyer Kedi Kemalizm Kemal Tahir Kent Kitap Kişilik Komplo Konut Kültür Kürtler Mavra Medya Mektup Militarizm Milliyetçilik Mizah Modernite Müzik Necdet Şen Nefret Nereye Nostalji Pano Pazarlama Polemik Portreler Psikoloji Reklam Safsata Sağlık Sanat Savaş Sevgi Seyahat Sinema Siyaset Sol Sosyoloji Spor Şarap Şiir Tarih Teknoloji Telefon Televizyon Terör Toplum Tutunamayanlar Ütopya Vicdan Yazmak Yalnızlık Yaşlılık Yergi Yoksulluk

Derkenar'da     Google'da  

151