Patronsuz Medya

Eski defterler açılsın mı?

Necdettin Kardaşyan - 15 Ocak 2009  


Kendini "tarihçi" diye tantmayı sevse de, şahsen tarihçiden çok evrakı metruke koleksiyoncusu olarak tanımlamayı uygun bulduğum medyatik şahsiyet Murat Bardakçı'yla yapılmış bir röportajdaki şu sözü tartışılmaya değer:

"Kraldan fazla kralcılar o kadar çok kullandılar ki şimdi söyleyeceğim sözü, artık sakız oldu, ciddiye alınmıyor. O yüzden size de böyle avam bir söz gibi gelebilir şimdi, ama söyleyeceğim: Bakın ortada bir arkadan vurma olayı var. Bu gerçektir. Ben bunu söylemeye utanır hale geldim, ama mesele budur."

Korkulmasın, nüfus ve sevk defterleri açılsın →

Tamamı okunduğunda yeni tartışmalar ve polemikler başlatabilecek bu ilginç söyleşideki "arkadan vurma" deyimi, bence gayet kaba bir deyim, ama kırımın mantığını -yapanlar açısından- anlamak için bir ölçüde yol gösterici buldum.

Bir kere o dönemde Osmanlı'nın yaşadığı üst üste yenilgilerin şoku var. Sonra galip devletlerin buradaki vatandaşlarını ve zamanla tüm gayrımüslim azınlıkları buradaki Müslümanlara karşı kayırıyor olmaları var. Bunlar Osmanlı aydınında çok derin bir travma yaratmış. Altı asır boyunca efendi olduğu topraklarda o derece itilip kakılmak onları çok kışkırtmış. Bu da özellikle Ermenilere karşı derin bir hınç ve intikam duygusunu körüklemiş. Ve bu intikam hissi en çok da Balkanlar'dan ve Kafkasya'dan gelen muhacirler arasında kolayca yandaş bulmuş.

"Arkadan vurdular" derken kastedilen şey, banal bir dille de olsa, budur zannediyorum.

Kim kimi arkadan vurmuş, bunlar epeyce yoruma açık konular tabii ki.

diYorum

 

Necdettin Kardaşyan ve onun gibiler neler yazdı?

50
Derkenar'da     Google'da   ARA