Patronsuz Medya

Yeni Başlayanlar İçin İş İlanı Okuma Rehberi

Candan Dinç - 19 Şubat 2010  


Şirket kültürü ve hedefleri nedir?

- Çalışanların belirli bir zihniyete sahip olmasına biz şirket kültürü diyoruz. Sürekli haklarının yendiğini iddia eden, koşulların iyileştirilmesini isteyen kişiler şirket kültüründen nasiplerini almamışlardır. Ancak çalıştığı firmanın işlerini kendi işi gibi benimseyen, şirkette yapılanları birinci çoğul şahıs ağzından anlatan, terfi etmek için arkadaşlarını göz kırpmadan harcayan kişiler şirket kültürünü almıştır. Şirket kültürünün aslında bu olduğunu gizleyecek durumlar itina ile yaratılır. Şirket hedefleri diye bir şey yoktur, şirketin yalnız ve ancak kâr etme hedefi vardır ve diğer her şey asıl hedefe hizmet etmektedir.

Dinamik bir ortam nedir?

- Her an her şeyin olabileceği; tam bir işi halletmeye çalıştığınız sırada aslında onu değil de bunu yapmanızın istendiği, personelin sık sık değiştiği, uygulamaların keyfi olduğu bir ortamdır. Bunu böyle anlatmaktansa 'dinamik' diyerek işi hallediyoruz.

Performans nedir?

- Performans Türkçe olmamasından dolayı havalı durduğundan kullanmayı tercih ediyoruz. Performansı yüksek demek, hasta hasta işe gelen, beğenmediği işyerini benimseyen, zamanla beğenmediğini de unutan, unvan ve para için çalışma arkadaşlarını satmaya meyilli, dedikodu satmanın inceliklerini bilen, şirketi/yöneticileri yücelten, işini görmek için her yola girebilen demektir. Performansı yükselten çok çalışmak değildir.

Kariyer nedir?

- Bu da yabancı, yani havalı bir sözcüktür. Kariyeri çalışana benimsetmek, işgücünün kendisini yeniden üretmesine ön ayak olmak demektir. Bu da şirket kültürü gibi, belirli bir zihniyeti temsil eder. Şirket kültürünün mühim bir parçasıdır. Mütemmim cüzüdür de denilebilir.

Kariyer hedefi nedir?

- Sürekli 'bir üst' unvanı ve 'daha fazla' bir ücreti istemek, bunlar için gereğini yapmaktır. Burada deşifre edilen anlamlarıyla, şirket kültürüne ve yüksek performansa sahip insan, farkında olmasa da kariyer hedefine sahiptir.

Kişisel gelişim nedir?

- 'Kişisel'likle yakından uzaktan ilgili değildir. Çalışanlara 'kişi'demek pek de mümkün olmadığından, onların kişisel gelişiminden söz edilemez. Ediliyorsa altında bir hinoğluhinlik mutlaka vardır.

Esnek çalışma saatleri nedir?

- Çalışma saatlerinin esnekliği, çalışma süresinin yukarıya esnemesi manasındadır. Sekiz saat çalışılan bir yerde, "Ben bugün altı saat çalışıyorum, ne de olsa esnek çalışma saatleri demiştiniz." veya "Ben sabah onbirde gelirim, sekiz saat sonra çıkarım." derseniz suratınıza dik dik bakılır. Aynı ücrete daha fazla çalışmanız beklenecek, bilesiniz.

Prezantabl nedir?

- Bu da havalı sözcüklerimizdendir. 'Dış görünümüne dikkat eden' diye ifade edenler de vardır. Dış görünümünüz, firmayı/yöneticileri temsil edecek ve ele güne karşı yüzlerini kara çıkarmayacak nitelikte olmalıdır. Prezantabl olmak çok çalışmakla ne kadar ilgisizse, yüksek performansla da o kadar ilgilidir.

İkna edici nedir?

- İlanda açıkça söz etmesek de, aslında biz sizi satışçı yapmak niyetindeyiz. Malı/hizmeti potansiyel müşteriye satmakta kararlı, almak istemeyenlere ısrarla yapışacak kadar yavşak olmanızı bekliyoruz.

Yönetici adayı nedir?

- Yeni mezunları alıp ucuza çalıştıracağız, en azından ileride yönetici olup unvan ve paraya kavuşacaklarını hayal ederlerse bu ücrete razı olurlar.

İnsan kaynakları nedir?

- İnsan kaynaklarının 'insan'(lık)la falan ilgisi yoktur. Olsa olsa insanlıktan çıkmak için gerekli koşulların sağlanıp benimsetildiği bir şeydir. Hammadde deposu gibi, alet çantası gibi bir şeydir. Bozulanın yerine her daim bir başkası, hem de daha ucuza temin edilebilir bu departman sayesinde. Arkadaşlarımız adamı gözünden tanır, iki dakikada kişiliğini test edip ipliğini pazara çıkarır. İşten çıkarmayı da işverenin elini kire bulaştırmadan becerirler.

İnsan kaynaklarını anlayabildiyseniz bile, öğrenci kaynakları nedir?

- Üniversitelerden şirket kültürüne sahip olanlar (özel üniversiteler yani), hem öğrencilerine bir zihniyet kazandırmak, hem de işe başladıklarında jargona yabancı kalmamalarını sağlamak üzere böyle güzide bir sözcük öbeği yaratmıştır.

Yaratıcılık nedir?

- Sanatsal bir şey değildir. Ücretli çalışmanın sanatsal bir yönü olmadığından, bambaşka bir şey kastedilmektedir. İşi halletmek için katakulli yapmaya müsait olmak, görev yaptığı alana göre değişen beceriler sergilemektir.

En az lise mezunu nedir?

- En az lise mezunu yazdığımızda, fakülte ve yüksekokul mezunlarından da özgeçmiş gelebiliyor. Böylece vermeyi planladığımız düşük ücret karşılığında, elinizi sallasanız çarpacağınız kadar çok bulunan, iş bulmaktan umudu kesmiş taze üniversite mezunlarına iş yaptırıp personeli ucuza kapatıyoruz.

Dönemsel eleman nedir?

- Bizimkisi sürekli yapılan bir iştir. Ama işçiyi yıllarca çalıştırınca giderek daha fazla izin kullandırmak, arada bir zam yapmak, işten çıkarmak gerektiğinde daha fazla tazminat ödemek zorunda kalıyoruz. Oysa birkaç ay çalıştırınca sorun kalmıyor. Hem ucuz, hem temiz iş!

Müdür nedir?

- Müdür de bir işçidir. Ama kıdemli bir işçidir. Kıdemi gereği, sıradan işçilere işverenlik taslaması gerekir. Oysa o da şirketimizin bir işçisidir. Tek fark, ağzına bir parmak bal çalınarak kendisine 'müdür'denilmesi ve dişe dokunur bir ücret verilmesidir. Yasal olarak, işçilere göre işveren vekili sayılsa bile, asıl işverene yani vekili olduğu kişiye göre de işçidir ki, tam da bu nedenle patrondan daha tehlikelidir. Ne de olsa patron ismiyle müsemmadır.

Bunlara, tuhaf durumları nedeniyle amorf veya bölünük personel diyebilirsiniz. Bilmemne müdürü ilanına başvurmak üzereyseniz, bunları bilmenizde fayda mülâhaza edilir.

diYorum

 

Candan Dinç neler yazdı?

80
Derkenar'da     Google'da   ARA