Patronsuz Medya

Manifesto

Kullanım Koşulları ve Gizlilik


Yayıncı:

Bu internet dergisinin tasarımı, yönetimi ve güncellemeleri Necdet Şen tarafından yapılmaktadır. Bu metin de onun tarafından kaleme alınmıştır.

* * *

Sitenin Kimliği:

Sadece internet ortamında -2000 yılından beri- yayınlanmakta olan Derkenar'ın, bu ismi taşıyan (televizyon programı, gazete, dergi, vb) diğer süreli yayınlar ile hiç bir ilişkisi ve bağı yoktur. Derkenar, bağımsız ve bağlantısız bir yayın organıdır.

* * *

Sitenin Karakteri:

Derkenar, ezber bozan fikirlere, yapıcı tartışmalara, müzakere ve uzlaşma kültürüne açık; didişmeye, nefrete, ırkçılığa, propagandaya, şahsî hesaplara kapalı, bağımsız bir internet dergisidir. Doğrudan ya da dolaylı olarak hiç bir sermaye grubuna dayanmaz, hiç bir ticarî faaliyete aracılık etmez. Çoğunluğun kanaatlerinin ve ahlâkî tercihlerinin temsilcisi ya da herhangi bir ideolojinin, dinin, azınlığın, cemaatin savunucusu değildir. Bilimsellik ve mutlak doğruluk iddiaları da taşımaz. Kişileri ve kurumları diline dolayan takıntılı bir yayıncılık yapmamaya ve şahsî hesaplaşmalara alet olmamaya özen gösterir. Yasalar tarafından suç sayılsın ya da sayılmasın, eleştiri ile hakaret arasındaki hassas farkı titizlikle gözetir.

* * *

Yazarlar:

Bu internet dergisinde yayınlanan her metin ve görsel öge titizlikle seçilir. Sitenin teknik ve estetik sunumu, yayıncının kişisel tercih ve beğenilerini yansımakla birlikte, başka imzalar altında yayınlanan her türlü yorum, mektup, alıntı ve diğer anlamlı içerik, öncelikle imza sahibinin sorumluluğu altındadır. Sitede yayınlanmış olmaları, bu görüşlerin yayıncı tarafından da aynen paylaşıldığı anlamına gelmez. Olumsuz bir üslûp içeren, onur kırıcı ya da anlaşılamayacak derecede özensizce yazılmış olan metinler, cevap niteliğinde olsalar bile, sitede yer alamaz.

* * *

İçeriğin Mülkiyet ve Kullanım Hakkı:

Derkenar'da YAZI ya da YORUM yayınlatan herkesin Derkenar'ın karakteri hakkında doğru bir fikir sahibi olduğu ve ne yaptığının bilincinde olarak katkıda bulunduğu var sayılır. Sitede yer alan yazılı içeriğin internet dışı kullanımlara ilişkin maddî ve manevî hakları -ve hukuksal sorumluluğu- yazarların kendilerine ait olmakla birlikte, internetteki tüm kullanım ve yayınlama hakları yayınlandıkları andan itibaren Derkenar'ın tasarrufuna girer. Bu nevî (bizzat yazarı tarafından siteye eklenmiş/gönderilmiş) içeriğin sonradan "fikir değiştirmek", "pişman olmak", "korkmak", "küsmek", "kendine başka site yapmak", "kitap vd formatta bastırmak" ve benzeri gerekçelerle Derkenar'dan kaldırılması ya da değiştirilmesi istenemez.

* * *

Siteden Alıntı Yapma Koşulları:

Sitedeki içerik 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasası gereğince koruma altındadır. Yazılı izin olmadan çoğaltılamaz, değiştirilemez, başka yayın organlarında kullanılamaz.

Siteden yapılacak alıntıların 200 kelimeyi geçmemesi, yazar adı ve kaynak belirtilmesi, yazının olduğu orijinal sayfaya link verilmesi zorunludur.

* * *

Haklar ve Yükümlülükler:

Sitede yer alan yazıların kaynak belirtilmeden -ya da yanlış/eksik kaynak belirterek- basılı, görsel, elektronik medyada yayınlanması, bu sitedeki özgün adresine link verilmeksizin başka sitelere kısmen ya da tamamen aktarılması, e posta ve benzeri yollarla ve kaynak belirtilmeden internette dolaşıma sokulması, parayla satılan ya da herhangi bir biçimde ticaret konusu olan basılı/görsel/işitsel yayında -kaynak belirtilerek dahi olsa- yayınlanması, niyet ne olursa olsun, yukarıda sözü edilen "İçeriğin Kullanımı Hakkı" kuralının ihlâli anlamına gelir. Bu tanım, site içeriğini başka mecralara aktaran kişi bizzat o yazıyı yazan kişi olsa dahi, aynen geçerlidir.

* * *

İmza Sahiplerinin Sorumluluğu:

İnternetin doğası gereği, sitede yayınlanan yazıların tamamı yayıncıya internet üzerinden ulaştırılıyor. Aksi sabit olmadıkça, siteye içerik gönderen herkesin gerçek kimliğiyle kendisini tanıttığı, olumlu ve dürüst davrandığı var sayılarak değerlendirilmektedir. Ama yine de, elektronik ortamda her kimlik bildiriminin gerçek ve her sözün doğru olup olmadığını kesin olarak belirlemenin imkânsıza yakın olduğunun bilinmesi gerekir.

* * *

Veri Güvenliği:

İnternet ortamında veri akışının güvenliği -en azından şimdilik- hiç bir kişi ya da kuruluş tarafından tam olarak garanti edilemediği, şifre kırıcıların, teknolojik bilgiyi kötü amaçlarla kullanabilenlerin varlığı da dikkate alınarak, bu sayfalarda yayıncının bilgisi ve kabulü dışındaki bazı yazı ve görüntülerin -geçici olarak da olsa- yayınlanması, ihtimal dahilindedir.

* * *

Çerezler:

Sitedeki form alanlarına, siteye yazı veya yorum ekleme, editöre e posta gönderme gibi amaçlarla, kullanıcı tarafından gönüllü olarak girilen ad ve e posta bilgilerinin hatırlanarak form alanında daha sonra da gösterilmesi için, bilgisayarına geçici olarak çerez (cookie) indirilebilir. Bunun dışında, Derkenar tarafından kullanıcılarının bilgisayarlarına herhangi bir biçimde çerez indirilmez, istatistik amacıyla da olsa davranışları takip edilmez, şahsî verileri toplama ve kaydetme girişiminde bulunulmaz.

* * *

Sitenin Dili:

Siteyi okurken de anlaşılabileceği gibi, Derkenar'da kullanılan dil Türkiye Türkçesi ve tercih edilen şekli de formaliteden uzak gündelik konuşma dilidir. Dili toplumsal varlığımızın temel bileşeni olarak görüyor, hor kullanılmaması için özen gösteriyoruz. Bu titizliğimize rağmen, web sitemizde okurun gözünüze çarpan dil, imlâ, bilgi, mantık hatalarına rastlanırsa, tenkit ve önerilere sonuna kadar açığız.

* * *

Diğer Sitelere Verilen Linkler:

Sitenin muhtelif bölüm ve sayfalarından internetteki başka sitelere ya da onların alt sayfalarına verilen linkler, kaliteli ve özgün içeriğin desteklenmesi amacıyla Derkenar'da yer almaktadır. Başka bir sitenin herhangi bir sayfasına link verilmiş olması, o siteyi her an takip ettiğimiz ya da yayın politikasına koşulsuz kredi açtığımız anlamına gelmez. Bu sayfaların ya da ait oldukları sitelerin biçim ve içeriği aradan geçen zaman zarfında değişmiş, yayından kaldırılmış, link verme amacımıza aykırı, ne idüğü belirsiz, müphem, hatta zararlı bir niteliğe bürünmüş olabilir. Bu sitelerin herhangi birinden ziyaretçinin bilgisayarına yapılacak bir sızma, aldatma, kötüye kullanma girişimi, zararlı kodlar, sakil ya da sakıncalı bir içerik, ziyaretçi için olduğu kadar bizim için de istenmeyen bir durumdur. Bu tarz uygunsuz bir durum yaşanırsa, en azından o siteye -veya sayfaya- verilen linki iptal edebilmemiz için, bilgilendirmek isteriz.

* * *

Sitedeki Alıntılar:

Derkenar'ın temel eğilimi, gündelik hayata dair izlenimlerin ve fikirlerin içtenlikle ifade edildiği, topluma ya da bireylere yararı dokunabilecek deneyimlerin paylaşıldığı, bağımsız bir düşünce ortamına katkıda bulunmaktır. Bu sitenin okurları için özel olarak kaleme alınmış yazılara yer veren Derkenar internet dergisinde, ancak teknik ve estetik zorunluluklar nedeniyle ve tanıtım amacıyla, ama mutlaka açık kaynak belirtilerek, başka sitelerden ve yayınlardan alıntı yapılır. Buna rağmen eser sahipleri eserlerinin bir kısmının dahi olsa Derkenar'da yer almasından hoşnut kalmazlarsa, sayfanın adresini açıkça belirterek, o alıntının siteden çıkarılmasını istemek, en doğal haklarıdır.

* * *

Düzeltme ve Eleştiri Hakkı:

Dil, her ne kadar iletişmek için en temel ve dolaysız yol olarak kabul ediliyorsa da, farklı bireylerin birbirini anlaması -önyargılar ve bilgi noksanlığı gibi bazı sebeplerle- her zaman mümkün olamayabilir. Bu bakımdan, bazı ziyaretçilerin muhtemel algılama ve yorumlama farklılığı siteyi ve yazarları bağlamaz.

Buna rağmen, Derkenar'ın sayfaları, hoşnutsuz ziyaretçiler tarafından nezaket sınırları içinde yapılacak her türlü eleştiri ve düzeltmeye açıktır. Bütün dikkat ve özenimize rağmen yine de sizi ya da sevdiklerinizi inciteceğini düşündüğünüz bir yazılı yahut görsel içeriğe rastlarsanız, lütfen peşînen küsmek yerine bir mesaj gönderip neden rahatsız olduğunuzu anlatın, o yazıyı bir de sizin bakış açınızdan okuyalım.

Ama hatırlatmak isteriz ki, edep ve nezaketten yoksun, bağıran, meydan okuyan, demagoji, ültimatom ya da tehdit kokan bir uyarı, arzulanan sonucun tam tersini yaratacak bir tahrik yerine de geçebilir.

Yoğun emek, özveri ve zaman harcanarak hazırlanan ve paylaşıma açtığı değerler için hiç bir ücret talep etmeyen bu yayının sermayesinin okurlarından alacağı moral desteği olduğunu, eğer varsa, tepkilerinizi zarafet sınırları içinde dile getirmenin bağımsız yayıncılığa açılmış bir çeşit manevî kredi sayılabileceğini de keza hatırlatmak isteriz.

* * *

Sonuç:

Bu metin, ziyaretçi ile yayıncı arasındaki bir asgari müşterek belgesi olarak kaleme alınmıştır. Derkenar'a yolu düşen ve içerikten faydalanan herkesin, tüm sayfalarda, açıkça görünen bir yerde linki bulunan bu sayfayı ziyaret ettiği ve söz konusu uyarıları dikkatle okuduğu, anladığı, kabul ettiği var sayılır.

Bu web dergisini ziyaret ettiğiniz ve bu teknik açıklamayı okuma nezaketini gösterdiğiniz için, teşekkür ederiz.

diYorum

 

92
Derkenar'da     Google'da   ARA