Patronsuz Medya

Kemalizm nerededir?

Ömer Lütfi Mete - Sabah, 15 Mayıs 2003  


Batılıları, İkinci Cumhuriyetçilerimizi ve Müslüman Demokratlarımızı çok rahatsız eden Kemalizm nerededir? Ordu'da, MGK'da, MİT'te, biraz da sağ ve sol milliyetçilerde mi?

Yakınanlar kâh yarım ağızla, kâh açıktan açığa, oralarda olduğunu söylerler. Bu merkezler de aksini iddia etmez, hatta gurur duyarlar. Öyleyse başka yerlerde aramaya gerek yok. Peki bu adresin içinde ne var?

Oradaki en temel değer olarak Ulus Devlet Duyarlılığı gibi görünüyor.

Kemalizm'i öcü sayanlar ya doğrudan doğruya ulus devlete karşıdır veya ulus devlet duyarlılığının abartılmasına! Bu yüzden onları AB ve küreselleşme karşıtlığıyla eleştirir veya suçlarlar.

Kemalistler de, karşıtlarını ulus devletin düşmanı gördüklerine göre taraflar, adresin temel değerin ne olduğunda uzlaşmışlardır. Bu durumda Kemalistleri ulus devletin bekçileri olarak tanımlamak, eksik ama doğru bir değerlendirmedir.

Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yere gelelim Kemalistler ne yaparlar?

Bakımsız ülkenin bağımsızlığı

Atatürk sonrasına kuş bakışı bir göz atarak ne yaptıklarını, daha doğrusu ne yapmadıklarını hatırlamaya çalışalım

1 Nisan 1939; ABD ile Ticari İmtiyaz Anlaşması… ABD bununla en çok imtiyaza sahip ülke oluyor, bazı sanayi ürünleri için yüzde 12 ile yüzde 88 oranında gümrük indirimi sağlıyor.

23 Şubat 1945; ABD ile Karşılıklı Yardım Anlaşması… İkinci maddeye göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti sağlamakla yükümlü olduğu hizmet, kolaylık ve bilgileri ABD'ye teslim edecektir.

27 Aralık 1949; Türkiye-ABD Eğitim Komisyonu Anlaşması… Parası Türkiye'den, harcaması ABD Büyükelçisi'nden.

18 Ocak 1954; Petrol Kanunu… Bunun sömürge yasası olduğunu sadece tek maddesi bile belgeler Türkiye'de her şirket yılda en çok 10 sondaj yapabilir… Yani, yasa adeta Türkiye'de petrol aramak yasaktır der.

25 Ekim 1959; Jüpiter Anlaşması… ABD'nin nükleer başlıklı Jüpiter füzelerini Türkiye'ye yerleştirmesi onaylanır. İşlem 1962'de tamamlanır. Yani vatan haini DP başlatır, vatanı kurtaran 27 Mayıs'çılar afiyetle bitirirler.

31 Mayıs 1968; ABD ile Borç Anlaşması… Türkiye'de bakırın fiili patronu ABD oluverir.

29 Kasım 1982; Mutabakat Muhtırası… Bu sayede, ABD Batman, Muş ve Diyarbakır'a da çöküyor.

13 Aralık 1995'te onaylanan, 1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması… Buna göre Türkiye, AB'nin izni olmadan herhangi bir ülke ile ticarî anlaşma yapamaz.

Marifetlerini bir görsek

Mavi Akım, Uluslararası Tahkim ve Irak Savaşı için ilk tezkere ile ABD'ye tanınan en geniş kök salma fırsatı… Ayrıca 1945'ten beri sayısız uluslararası örgüt ve yapılanmalara (IMF, AET, OECD, AGİG gibi) katılım… Bunların tamamını veya bir kısmını önyargıyla karalıyor değilim. Cevap bekleyen sorular var

Türkiye'de her şeye hükmettiği söylenen Ulus Devlet duyarlılığı bu süreçte nerelerdedir? İnönü, Menderes, 27 Mayıs, Demirel, 12 Mart, Ecevit, 12 Eylül, Özal, Yılmaz, Tansu, Erbakan, Bahçeli, Gül-Erdoğan silsilesinde; Ulus Devletten fedakârlık gerektiren yüzlerce imza atılırken Kemalizm ne yapmıştır?

Mesela MGK, kaç defa Ulus Devlet duyarlılığı ile herhangi bir uluslararası işlemi engellemiş veya Kemalist müdahalede bulunmuştur?

Kemalistlerin hükmü şimdiye kadar, dinciler ve Kürtçülerden başka kime, ne kadar geçmiştir?

diYorum

 

76
Derkenar'da     Google'da   ARA