Patronsuz Medya

Amerikan Dolarında Mason Simgeleri

Faik Çelik - 14 Ekim 2003  


Amerika'nın İsrail ve Mason sevgisinin (ve bağının) belgesi nedir diye soracak olsalardı, onlara 1 doları gösterirdim.

1 Amerikan Doları'nın ön yüzünde George Washington yer alır, bir de terazi-duvarcı gönyesi-anahtardan oluşan Hazine Bakanlığı mührü. Arka yüzünde ortada "In God We Trust" (tanrıya güveniriz) yazar.

Bütün kâğıt ve madeni paralarda da bu cümlecik vardır. Arka yüzdeki iki daire içinde gördüğümüz semboller ABD'nin resmi mührüdür. Bu mühür 1935'de Franklin D. Roosevelt'in çıkardığı kanunla 1 Dolar'a işlenmiştir.

Bu mührün ön tarafındaki kartal ABD'nin sembollerinden biri olup Başkanın bulunduğu yerlere asılır, arka plandaki piramit ise sadece 1 dolarda bulunur. Yani 1 doların arka yüzü, ABD'nin resmi mührünün (1882 de çizilmiş) açılmış olarak görüldüğü tek yerdir.

Kartal'ın göğsünde Amerikan bayrağının şeritleriyle bazenmiş kalkan, sol pençesinde 13 zeytinli bir zeytin dalı, sağ pençesinde 13 ok vardır, ağzındaki kurdelâda Latince "E pluribus unum" (birçok şeyden ibaret olan tek şey) yazar.

Kartalın başı üzerinde 13 yıldızdan oluşan bir küme vardır. Bunlar İngiltere'den bağımsızlığını kazandığında ABD'yi oluşturan ilk 13 eyaleti sembolize eder. Bu kümenin yıldızları öyle yerleştirilmişlerdir ki; yıldızları çizgiyle birleştirince Davut Yıldızı (Mogen David) çıkar. Yani İsrail Bayrağındaki meşhur altıgen yıldız.

Piramit ise 13 kat tuğladan yapılmıştır, tepesi kopmuş gibidir ve ışık saçan bir göz parlar. Bu göz "Rabb'ın gözü" dür. Piramidin en alt katında ABD'nin kuruluş tarihi Romen Rakamlarıyla işlenmiştir. Çemberin içinde iki latince cümle yazılıdır: Üstte, "Anuit Coeptis" (tanrı bizden yanadır), altta ise, "Novus Ordo Seclorum" (zamanın yeni düzeni).

(Belki de "Yeni Dünya Düzeni" tanımlanıyor!)

Bilindiği gibi Masonluğun tarihini çok eskilere Hz. Süleyman'a hatta Adem'e kadar götürenler olduğu gibi, günümüz Masonluğunun 1717'de İngiltere'de Büyük Loca olarak kurulduğu ve 1723'te bu locada Anderson Yasaları olarak bilinen ve Mason Anayasası olarak kabul edilen kurallarla bir disiplin haline geldiği kabul edilmektedir.

Masonluğu daha bilimsel bir çerçeveye oturtmak isteyenler ise Avrupa'da Korporasyon, Doğu'da ise Loncalara dayanan bir inanış olduğunu ileri sürerler.

Her ne olursa olsun Masonların kabul ettiği belli sembol ve şekiller vardır. Bunların başında 1948'den beri İsrail bayrağında yer alan Davut Yıldızı gelmektedir. Tıpkı 1 ABD dolarında olduğu gibi. Piramit, ışık saçan göz, pergel, duvarcı aletleri, mala, cetvel, gönye ve tokmaklar diğer Masonik işaretlerdir.

Piramit "ebediyet, kuvvet ve bilgi" anlamına gelir, tepesindeki ışık (nur) saçan göz ise "her şeyi görmeye muktedir olan" kainatın ulu mimarının gözüdür. Bunları dünyanın en büyük iki Mason mabedinden biri olan Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia Masonic Temple (Mason tapınağı)'da görmek mümkün.

Mabed duvarlarında 1 dolarda bulunan pergel ve gönyeler, ölçek, mala ve cetvel kabartmaları, bol bol piramit ve ışık saçan göz sembolleri bulunur. Philadelphia Masonluğun Amerika'daki bilinen merkezidir. Bu binanın yapımına 1868 yılında başlanmış, temel atma töreninde George Washington'un 75 yıl önce Washington'daki Kongre Binasının temelini atarken kullanmış olduğu çekiç kullanılmıştır.

Bu arada günümüze kadar görev yapan 43 Başkanın 21'inin Mason olduğunu belirtmek gereklidir, bu başkanlar ise; G. Washington,J. Monroe, A. Jakson, W. Harrison, J. Tyler, J. Polk, Z. Taylor, F. Pierce, J. Buchanan, A. Lincoln, A. Johnson, J. Garfield, W. McKinley, T. Roosvelt, W. Taft, W. Harding, F. Roosvelt, H. Truman, L. Johnson, G. Ford, J. Carter'dır.

Bu binadaki müzede G. Washington'u Mason duası yaparken gösteren tunç heykel, ve Mason önlüklü tokmaklı resmi, ve önlüğü sergileniyor ki bu önlüğün işlemeleri Madam Lafayette tarafından yapılmıştır.

Amerikan Anayasasını imzalayan 59 kişiden 13'ü Mason'dur. Müzede ünlü devlet adamı ve fizikçi Benjamin Franklin'in 1734'te kendi matbaasında bastığı The Constitutions of Free Masons (Hür Masonların Anayasası) adlı kitabı da sergilenmektedir.

Bu binanın kapı çıkışında "Masonluğun ilkeleri bütün iyi insanlar tarafından kabul edilebilecek ahlâkî prensiplerdir. Onlara insan soyuna hoşgörüyle bakmayı öğretir" ibaresi asılıdır.

Bu nasıl prensiplerdir ki, kadınlar Mason olamazlar (cinsel ayrımcılık), ateistler Mason olamazlar (inanç ayrımcılığı), bedensel engelliler Mason olamazlar (fiziksel ayrımcılık), varlıklı olmayanlar Mason olamazlar (ekonomik ayrımcılık), anarşistler Mason olamazlar (politik ayrımcılık).

* * *

"Bütün insanlar eşit yaratılmıştır."

Bu kadar ayrımcılıktan sonra, ABD Başkanı Thomas Jefferson'ın (belgelenmemiş Mason olarak kabul edilmektedir) yıllardır bir kanun gibi dilden dile dolaşan bu sözü inandırıcılık ve samimiyetten payını ne kadar da almış, artık siz karar verin.

Yorumlar

En sonda masonların ayrımcılık yaptıklarını belirtirken bazı örnekler vermişsiniz, bedensel engelli olmamak, zengin olmak, kadın olmamak gibi şeyler… Ama masonluğun temelinin tapınak şovalyelerine dayandığını düşünürseniz ve de eski inançlarına bağlı olduklarını katarsanız mantıklı bir sonuca varmış olursunuz… Tapınak şovalyeleri kadın olamazlar, bedensel engellli olamazlar… Dışarıdan birisi sadece şovalyelerin imkanlarına kavuşmak için bu topluluğa üye olur düşüncesine bağlı olarak da varlıklı olmaları şart koşulmuştur… Ateistliğe gelince açıklama yapmaya gerek yok, tapınak şovalyesi… Dönemin şartlarını tam olarak bilmediğimden dolayı anarşistler için konulan kural bana göre sonradan eklenmiş ve günümüz için geçerli olan bir kural sanırım… Saygılarımla…

Selami Güneyler - 10 Ağustos 2008 (01:20)

diYorum

 

Faik Çelik neler yazdı?

73
Derkenar'da     Google'da   ARA